9.11 Sinyaller


9 Yer Oyunu

9.11 Sinyaller  

Sinyal vermeye ve doğru sinyal vermeye önem gösteriniz

 

 

 

 

 

Tutum
Güney deklerandır.

 

Batı A ile geldiğinde, Doğu  8 (büyük) vererek, ortağına renge Ruayla devam edebileceğini bidirir. 

Tutum
Güney deklerandır.

 

 

 

Batı A ile geldiğinde, Doğu  4 (küçük) vererek, ortağına renge Ruayla devam etmemesini bildirir. ıleride el Doğuya geçtiğinde Doğunun karo gelmesi daha uygundur. 

 

Sayı
Güney deklerandır. Kontrat= 2

 

 

 

Batı A açılır, yer küçük oynar ve Doğu  4  verir. Güney küçük oynar. Doğu Ruaya 3 lüyü vererek elinde çift sayıda (4 veya 2) kart olduğunu bildirir..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekleran =Güney
Kontrat =3
Atak =
A
V 7 2
V 8 4 
R D V 2
V 8 5 

A D 6 5
9 3
4 3
A R 9 6 3

10 9 8 4
A 6 5
9 8 7 5
10 4


 

R 3
R D 7 10 2
A 10 6
D 7 2 

 

Sinyaller, savunmaya oyuncuları tarafından ortağa mesaj göndermek için kullanılır. Her ortaklık kendi sinyalini oluşturabilir. Ama, tüm dünyada kabul görmüş üç tip sinyal vardır:

 

1- Tutum bildiren sinyaller
2- Sayı bildiren sinyaller 
3- Renk Tercihi bildiren sinyaller 

 

TUTUM 

Tutum sinyali gelinen renk hakkındaki tutumunuzu gösterir:

Eğer ortağın geldiği rengi beğendiyseniz büyük kağıt verirsiniz.


Eğer ortağın geldiği rengi beğenmediyseniz küçük verirsiniz.

 

SAYI

Sayı sinyali, gelinen renkteki kağıt sayınızı gösterir:

Eğer ortağın geldiği renkten çift sayıda kağıdınız varsa  önce büyük sonra büyük kağıt verirsiniz.

Eğer ortağın geldiği renkten tek sayıda kağıdınız varsa  küçük-büyük  verirsiniz.

Hem tutum hem sayı sinyallerini birlikte veremezsiniz. Dolayısıyla hangi sistem tipini kullanacağınızı önceden belirlemelisiniz.

 

RENK TERCıHı

Renk tercihi sinyali, gelinen renk ve koz rengi dışında kalan iki renkten hangisini tercih ettiğinizi gösterir:

Bir renkten yüksek kağıt gelinmesi, o renk ve koz rengi dışında kalan iki renkten yüksek rütbeli olanın tercih edildiğini gösterir. 

Bir renkten küçük gelinmesi, o renk ve koz rengi dışında kalan iki renkten küçük rütbeli olanın tercih edildiğini gösterir. 

Renk tercihinizi ortağa çakacağı bir kağıt giderken gösterebilirsiniz.

Soldaki diyagram renk tercihi sinyaline örnektir:

Batı A açılır. Doğu çift sayılı (burada iki) trefl olduğunu bildiren10 luyu verir. Batı K le devam eder. Doğu 4 ü verir. şimdi Batı, ortağına çakacağı bir kağıt gitme durumundadır.

Ve Batı, ortağının pik dönmesini istediğinden büyük kağıtla, yani 9 la gider. 
Not: Batı ortağının karo dönmesini isteseydi 3 le giderdi.

Copyright © 2003 --Yalcin Pekiner