9.7 Çakma (Kup)


9 Briç Oyunu

9.7 Çakma (Kup)


Rakipleri-
nizin de kup lövesi
yapabileceğini
unutmayınız.

 

 

Q 9 8 3
---
Q 10 8 3

J 10 7 
A K Q 7 4
---

5
J 10 9 6 2 
8 6

 
A K 6 4 2
8 5 3
---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

 

 

 

 

 

Kontrat =4
Atak     =A
A K 7
A K 10 
K 2 
8 7 5 3 2 

10 9 8 
Q 6 2
5 4 3
A K Q 6

Q J 2 
J 4 3
Q 7 6 
7 6 5 2

 
6 5 4 3 
9 8 7 5
A J 10 9 8
---  

 

 

 

 

 

  J 7
-- 

A
 


 
A 10 
-
2
9
 
Kup lövesi çakma suretiyle kazanılan lövedir. Yandaki dağılımda koz pik ise yerde (Kuzey) kör yoktur. Bu dağılımda Güney kozdan 5 löve yapabilir. Ama elindeki küçük körleri yere çaktırırsa üç löve de buradan kazanır.
Rakiplerin de çakarak fazladan löve kazanma şansları vardır. Rakiplerin çakarak löve kazanmasını önlemek için, kozlarını daha önce bitirmeye çalışmalısınız. Rakiplerinizin kozlarını bitirmek için oynama sırası size geldiğinde, hemen kozları çekmeye başlamalısınız. Koz adedinizin rakiplerinkinden fazla olması gerektiğine göre, rakiplerinizin kozunu -çakmalarını önlemek amacıyla- bitirmek zor olmamalıdır.
Rakiplerinizin sizin renklerinizden birine çakma olasılığı varsa, hiç olmazsa yüksek (onör) kağıtlarınıza çakılmasını engellemelisiniz. Örneğin yandaki dağılımınıza göre, Batı körün 9'lusuyla atak ederse, 9'lunun Batı'nın elinde sinlton olma olasılığı fazladır. Çünkü, dışardaki QJ109'lu bir dağılımla, Batı'nın 9 ile atak yapmaması gerekirdi. Dolayısıyla Batı'nın 9 singlton atağını yerden As'ınızla değil, elden Rua'nızla almanız gerekir. Batı daha sonra bu renge çakma şansı bulsa bile sizin onörünüze değil, küçük kağıtlarınızdan birine çakma şansı bulacaktır. Eğer Batının 9 atağını yerden As'la alsaydınız, Batı'ya çakma fırsatı doğduğunda, sizin elinizdeki alıcı kağıt olan Rua'nıza çakmış olacaktı. Eğer Batının atağı 9 yerine Q ise, büyük olasılıkla QJ109vs. gibi uzun renkten açılıyordur. Kör Doğuda singlton olabilir. Doğunun daha sonra A'ünüze çakma şansı vermemek için, bu kez Batı'nın Q atağını yerden As'ınızla almalısınız..

Çaka ıçin Yere Geçme:
Yandaki örnekte, eğer Güney kozları bitirmek için oynarsa ancak 9 löve (beş koz, iki pik, iki kör) yapar ve bir batar. Ama, atağı çakarak alır, pik ve körün As ve Rua'sıyla dört kez yere geçip kalan dört sineğe'de elden çakarsa 9 löve almış olur. Karo Rua'sı da bir löve alacağından toplam 10 löve kazanılmış olur.

Çakarak Empas:
Elinizdeki (veya yerdeki) her hangi bir renten yoksa, o renkten yerden (veya elden )oynayacağınız kağıdı rakip yükselterek almaya kalkarsa, rakibin yüksek kağıdına çakarak ezersiniz.

El Çaka Yer Çaka:
Elde ve yerde hiç kağıdı bulunmayan bir rengin rakipler tarafından oynanması halinde, elden (veya yerden) çakmak suretiyle yerden (veya elden)  kağıt kaçmaya " el çaka yer çaka" denir. Yandaki örnekte, koz piktir. Batı körden başka hangi renk gelirse gelsin Güney ancak 3 löve alır: 2 koz ve 1 trefl lövesi. Karo lövesi alma olanağı yoktur. Ama Batı kör gelirse (örneğin Q) Kuzey 7 ile çakar ve Güney 2'liyi kaçar. Daha sonra yerin (Kuzey) 3'lüsüne elden 10'lu ile çakılırsa, trefl ve koz As'larıyla toplam dört löve alınmış olur.

Copyright © 2011 --YAlçın Pekiner