9.8 Empas 


9 Briç Oyunu

9.8 Empas 

ıyi bir briççi başka yol kalmamışsa empasa girer.

 

    

 

 


 
   

 

 


 


   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

---

 

 


 

 

Empas, rakiplerinizin daha yüksek bir kaığıdını tuzaığa düşürerek, daha aşaığı bir kaığıtla löveyi kazanmaktır. Yandaki daığılımda Güney'i oynuyorsanız, yerden As ve arkasından Dam'ı çekerseniz, ancak bir löve alabilirsiniz.ıki löve yapmak istiyorsanız; elden 8'liyi çekip, Batı'nın kör Rua'sını koymasını beklersiniz. Batı Rua'yı koyarsa yerden As'ınızla birinci eli alıp, ardından Dam'ınızla ikinci löveyi de alma şansınız olur. Elden 8'liyi çektiığinizde Batı Rua'yı oturmazsa, bu kez yerden Dam'ı koyarak birinci löveyi, ardından As'ınızı çekerek ikinci lövenizi alırsınız. Bu durumda, siz Batı'nın Rua'sına empas yapmış olursunuz.

şimdi yandaki ikinci örneığimize bakalım: Güneydesiniz. As ve Rua'nızı doığrudan doığruya çekerseniz, Doığu'nun Dam'ına üçüncü löveyi vermek zorunda kalırsınız. Oysa, yerden ele doığru oynayarak doığunun Dam'ına empas atarsanız her üç löve de sizin olur. Bunun için yerden küçük kaığıtlardan birini oynarsanız Doığu Dam'ını oturursa elden Rua'yla (veya As'la) rakibin Dam'ını ezersiniz. Doığu Dam'ını oturmayacak olursa, löveyi Vale'nizle alırsınız. Her halde de kalan löveler sizindir.

Eığer empas atmak için yere (veya ele) bir kaç defa geçme şansınız yoksa, yandaki örnekte görüldüığü gibi, Batı'nın empas atacaığınız kaığıdına yakın yükseklikteki bir kaığıtla empasa başlarsınız. Elden Vale'nizi oynayarak Batı'nın Rua'sına empas atarsınız. Batı Rua'sını oturmazsa bu kez 10'luyla empasa devam edersiniz. Bu şekilde yere (veya ele) geçmek zorunda kalmadan empasınızı sürdürme olanaığı bulursunuz. 

Rakiplarin her hangi bir renkten Dam veya Rualarına empas atmak zorundaysanız, arttırmadaki deklarasyonlarından puanlarını göz önüne alarak, Dam veya Rua'larının yerini bilebilirsiniz. Ama hiç bir tahminde bulunamıyorsanız aşaığıdaki gibi empas atabilirsiniz.
Dam Empası:
Ortaığınızda ve sizde toplam 8 kaığıt varsa, geri kalan 5 kaığıdın rakiplerinizde 3-2 şeklinde daığıldıığını ve damın 3-kaığıtlı tarafta olduığunu düşünerek empas yapın. Ama ortaığınızda ve sizde toplam 9 kaığıt varsa, geri kalan 4 kaığıdın rakiplerinizde 2-2 şeklinde daığıldıığını düşünerek As ve Rua'nızı çekip, Dam'ı düşürmeye bakın:Empas yapmayın.
Rua Empası:
Ortaığınızda ve sizde toplam 10 kaığıt varsa, geri kalan 3 kaığıt rakiplerinizde 2-1 şeklinde daığıldıığını ve Rua'nın 2 kaığıtlı tarafta olduığunu düşünerek empas yapın. Ortaığınızda ve sizde toplam 11 kaığıt varsa, geri kalan 2 kaığıdın rakiplerde 1-1 şeklinde daığıldıığını düşünün ve As'ınızı çekerek rakiplerin Rua'larını düşürmeyi deneyin. Empas yapmayın.
Çakaya Empas:
Yandaki örnekteki kozun pik olduığunu düşünelim.  Körlerin daığılımıda örnekteki gibi olsun: Elden dam gittiığinizde Batı Rua koyarsa, yerden kozla çakarsınız. Eığer Batı kör Rua'sını oturmazsa, yerden boşlarsınız. Bu tür empaslara çakaya empas"""" denilir.

 

Copyright © 2001 --YAlçın Pekiner